Skip to main content

Գրտնակ շերտավոր խմորի համար 380 վոլտ


ԿՈԴ ։ Dough sheeter Բաժիններ։ ,

առկա է 1 հատ


Գրտնակի սշխատանքային մակերեսի չափսերը 500-2000մմ


Արժեքը ։