Skip to main content

Չորանոց՝ մրգերի և բանջարեղենի 20 սինի տեղով


ԿՈԴ ։ Dryer for vegetables and fruits Բաժիններ։ , ,

առկա է 1 հատ


Աշխատում է հոսանքով


Արժեքը ։