Skip to main content

Սկուտեղ անցքերով, բագետի համար


ԿՈԴ ։ Tray with holes for baguette Բաժիններ։ ,

առկա է 1 հատ


5 տեղանոց, տեֆլոնային մակերևույթով


Արժեքը ։